EGIN ZAITEZ BAZKIDE

Berrien boletinak jaso nahi ditut?
Zure @donostiarra.eus helbidea izan nahi duzu?
Email aukera

KUOTEN ORDAINTZEA HELBIDERATZEKO BANKU-DATUAK


Kontu korrontearen tituludunaren baimena*

Baimentzen dut

BALDINTZAK

Goian aipaturiko kontu korrontearen tituludunak Donostia-San sebastianeko KAIARRIBA Arraun kirol taldea baimentzen du gizarte-kuota kontzeptuan 50 eurotako kobrantza egin dezan ordainen helbideratzearen bitartez.

Baimentzen dut

BALDINTZAK

Beheko sinatzaileak, agiri honen bitartez, Donostia-San Sebastiango KAIARRIBA ARRAUN KIROL TALDEKO bazkide izateko eskabidea egiten du. Onartua izatekotan Kirol taldeko gizarte helburuen betetze konpromezua onartzen du, bai eta taldea eraentzen duten arauen zein gizarte organuek hartutako erabakien betetzea. Emandako Norbere Datuak datu pertsonalen babeserako Espainiar agentziako D.B.E.Oan inskribaturiko fitxategi automazituan inskrinbatuko dira. Sinatzailea jakinerazitzat ematen da eta bere onespena ematen du Kirol taldean dauden fitxategietan bere datuak inskribatu daitezen eta datu horien kudeaketa eta tratamendurako. Kirol Taldeak atzipen, arteztze, ezezte eta aurkakotasun eskubideen egikaritzea bermatzen ditu, indarreango legediak ezarritako neurrian, idatziz eginiko eta Kirol Taldearen egoitzara zuzendutako eskabide bidez egikaritu ahal daitezkenak.

Datuen tituludunak, entitatearen berezko aktibitateetarako, Kirol Taldeko edozein organuk datuen egin dezaken erabilera onartzen du. Eta bereziki fitxategiaren arduraduna baimentzen du jakinerazpen komertzialen, informazio jakinerzpenen edo bestelakoen bidalketarako – jakinerzpen komertzial elektronikoak barne, Lege 21/2002, komunikazio-gizarte zerbitzuak arautzen dituenaren 21. artikuluaren efektuetarako -beti ere jakinerzpen hauek entitatearen gizarte helburuen edo kirol taldearen aktibitateekin zerikusirik badute eta objetiboki datuen tituludunaren intersekoak izan badaitezke.

Kirol taldeko bazkidetzat onartua izatekotan sinatzailea, arbitrajeari buruzko araudiaren arabera, dagokion beste edozein foro edo bideri uko eginez, Kirol Taldearen baitan ezar daiteken arbitraiara menperatzen ditu bazkidetza kondizioaren gatik edo entitatearen aktibitateetan partaidetzagatik sor daiteken edonolako Auki, eztabaida, aurkaegite, erreklamazio etab.; organu arbitralak emandako laudoarekiko menpekotasuna adieraziz.